Log in
updated 8:48 AM EEST, Apr 3, 2017

Σύνθεση ΔΣ

Πρόεδρος: Δημήτρης Κυρίτσης
Αντιπρόεδρος: Στέλιος Κάππος
Γραμματέας: Φώτης Ρήγας
Ταμίας: Αλεξάνδρα Χατζηανέστη
Μέλος: Ισίδωρος Λεοντσινίδης
Μέλος: Βέρα Γρατσάνη
Μέλος: Σάκης Γκαραβέλας 

Επικοινωνία

ο Σύλλογός μας φιλοξενείται στην αίθουσα την Δωδεκανησιακής ομοσπονδίας στον Πειραιά στην Οδό Υψηλάντου 143-145.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με μέλη του ΔΣ στα παρακάτω τηλέφωνα και στις οριζόμενες ώρες:

Δημήτρης Κυρίτσης, πρόεδρος 6977 753 866 (ΩΡΕΣ20:00 - 21:30) Για ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ- Νομική κατεύθυνση

Φώτης Ρήγας, Γραμματέας 210 8067762 - 6944 1861 23 (ΩΡΕΣ 18:00 - 21:00) Για γραφειοκρατικά θέματα, θέματα εγγραφών 

Αλεξάνδρα Χατζηανέστη, Ταμίας 210 9419324 - 6944 946 581 (ΩΡΕΣ 18:00 - 21:00) Για θέματα οικονομικά συνδρομών - εγγραφών

Φόρμα Εγγραφής Μέλους

Η φόρμα εγγραφής είναι το πρώτο βήμα για να γίνεται μέλος του συλλόγου και να έχετε πλήρη πρόσβαση σε όλα τα δωρεάν νομικά εργαλεία. Η ΝΟΜΙΚΗ ένοια οποιουδήποτε συλλόγου έναντι ενός δικαστηρίου, είναι μια νομική οντότητα που διοικείται από εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο και έχει ΜΕΛΗ που έχουν πληρώσει μια ορισμένη εγγραφή(10€) και μια ετήσια συνδρομή που έχει οριστεί από το Δ.Σ. (15€)

Κατεβάστε τη φόρμα εγγραφής πατώντας ΕΔΩ

Ενημέρωση Για το Κ.Ε.Α.Ο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ  ΤΟ  Κ.Ε.Α.Ο.

(Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών)

 

Ποιους αφορά : 

Όσους οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές στα Ταμεία : ΟΓΑ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (μόνο για ΠΕΕ και ΠΕΠΑΕ), ΕΤΑΑ και ΟΑΕΕ

Οφειλές που θα διαβιβάζονται στο ΚΕΑΟ  :

Για οφειλές πάνω από 5.000 € συνολικά (οφειλή και προσαύξηση) σε κάθε Ταμείο, όταν υπάρχουν οφειλές ασφαλισμένου σε περισσότερα του ενός Ταμείου

Τι θα εκδίδει το ΚΕΑΟ :

Κάθε Ταμείο θα συντάσσει ένα έντυπο, που θα έχει ενιαία μορφή για όλα τα ασφαλιστικά  ταμεία, το οποίο πλέον θα αποτελεί «νόμιμο τίτλο» είσπραξης, που θα λέγεται «ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ». 

Μέχρι τώρα μόνο το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είχε την κατάλληλη νομοθεσία και εξέδιδε νόμιμους τίτλους είσπραξης (ΠΕΕ, ΠΕΠΑΕ, ΠΕΠΤ κλπ).

Ποιος ο σκοπός ίδρυσης του ΚΕΑΟ :

Η κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) αναγκαστική είσπραξη κάθε βεβαιωμένης οφειλής.

Εφόσον, εκτός της αρχικής οφειλής, υπάρχουν έξοδα, τόκοι και πρόστιμο, το χρέος εξοφλείται με την εξής σειρά κατά κατηγορία χρέους από ασφάλιση : 

α) έξοδα είσπραξης, 

β) τόκοι 

γ) πρόστιμο και 

δ) αρχικό ποσό της οφειλής, 

με την έννοια της πλήρους εξόφλησης κάθε προηγούμενου τμήματος πριν προχωρήσει η εξόφληση του επόμενου τμήματος χρέους. 

**** ΠΡΟΣΟΧΗ : Προσφάτως εισήχθη το μέτρο επιβολής τόκων για καταβολή χρέους, όμως, πχ στον ΟΑΕΕ, συμβαίνει να ανατοκίζεται ουσιαστικά το χρέος πριν από τη βεβαίωσή του στο ΚΕΑΟ, λόγω καταστατικής πρόβλεψης για υπολογισμό των εισφορών στο ποσό που αντιστοιχεί στο κλιμάκιο του οφειλέτη κατά το χρόνο βεβαίωσης της οφειλής. Έτσι το μέτρο επιβολής και τόκων, αφορά σε περαιτέρω ανατοκισμό της οφειλής. 

*****Το πρόστιμο δεν τοκίζεται.

******Προβλέπεται διαδικασία υποβολής αίτησης για απαλλαγή από τόκους και πρόστιμο σε περίπτωση που υπάρχει ανωτέρα βία για την εκπρόθεσμη καταβολή οφειλής. Εξαιρούνται των τόκων και προστίμων οι στρατευμένοι και οι ανήλικοι, υπό προϋποθέσεις.

*******Η τυχόν επίτευξη δικαστικής αναστολής για καταβολή του χρέους δεν σταματά τον τοκισμό της οφειλής.

********ΠΡΟΣΟΧΗ : Τα χρέη αυτά κληρονομούνται (όπως και όλα τα υπόλοιπα του κληρονομούμενου).  

Δυνατότητα ρύθμισης οφειλής μετά την έκδοση Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής :

Προβλέπεται η δυνατότητα αυτή πριν αλλά και μετά από τη διαβίβαση στο ΚΕΑΟ, με αίτηση του οφειλέτη.

Αν έχει αλλάξει η διεύθυνση κατοικίας μας ή επαγγελματικής έδρας :

Γνωστοποιούμε την μεταβολή στο ασφαλιστικό μας ταμείο, για να λαμβάνουμε έγκαιρα γνώση των εναντίον μας διαδικασιών και να ασκούμε εμπρόθεσμα τα ένδικα μέσα που μας παρέχει ο νόμος. 

Αν υπάρχουν οφειλές ενός ασφαλισμένου σε περισσότερα Ταμεία (από μεταβολή δραστηριότητας), ισχύει το ίδιο για κάθε ένα από τα Ταμεία.

Τρόπος γνωστοποίησης της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής προς τους ασφαλισμένους

Εκτός της κοινοποίησης, προβλέπεται η γνωστοποίηση έκδοσης της Π.Β.Ο. του ΚΕΑΟ με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση, συστημένη ταχυδρομική επιστολή, ή και sms στο κινητό τηλέφωνο 

Άλλες συνέπειες της έκδοσης Πράξης Βεβαίωσης οφειλών :

1) Η φορολογική διοίκηση έχει δυνατότητα μη έκδοσης φορολογικής ενημερότητας.

2) Εγγραφή υποθήκης σε ακίνητα του οφειλέτη.

3) Απαγόρευση αναχώρησης στο εξωτερικό, ακόμη και όταν το χρέος δεν είναι ληξιπρόθεσμο.

4) Κατάσχεση κινητών και ακινήτων, είτε αυτά βρίσκονται στα χέρια του οφειλέτη είτε βρίσκονται στα χέρια τρίτων.

****ΠΡΟΣΟΧΗ : Ο τρίτος, εάν δεν έχει απαίτηση κατά του οφειλέτη ή η απίτησή του είναι μικρότερη από το ποσό της κατάσχεσης, θα πρέπει να το δηλώσει στο Ειρηνοδικείο της κατοικίας του μέσα σε 8 μέρες αφότου λάβει ειδοποίηση κατάσχεσης, διαφορετικά θα οφείλει ο ίδιος το ποσό που κατασχέθηκε στα χέρια του.

5) Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση σύνταξης, μισθού ή και ασφαλιστικού βοηθήματος μέχρι του ποσού των 1.000 ευρώ.

6) Επιτρέπεται η κατάσχεση μέχρι το ½ εφάπαξ καταβαλλομένων βοηθημάτων.

7) Καταθέσεις σε τραπεζικό λογαριασμό κατάσχονται και χωρίς να προηγηθεί ενημέρωση του οφειλέτη.

8) Για οφειλή ποσού άνω των 50.000 € υπάρχει δυνατότητα κατάσχεσης μέσα στην επιχείρηση του οφειλέτη, οποιουδήποτε χρηματικού ποσού ή κινητού πράγματος ή και οχήματος, χωρίς την παρουσία Εισαγγελέως, αξίας μέχρι και το διπλάσιο της οφειλής με τα έξοδα κατάσχεσης και πλειστηριασμού.

********ΠΡΟΣΟΧΗ : Υπάρχει (;) δυνατότητα υποβολής αιτήματος σε ειδική επιτροπή του Υπ. Οικονομικών για ρύθμισης του χρέους (μη δολίως) πτωχεύσαντα οφειλέτη σε 90 δόσεις, χωρίς περαιτέρω προσαύξησή τους με τόκους (αν τηρηθεί η ρύθμιση), εφόσον το χρέος είναι πτωχευτικό.

9) Προσωποκράτηση για διάστημα μέχρι 1 έτους (αναλόγως ποσού) οφειλετών μέχρι 65 ετών.

Είναι εναλλακτική ευχέρεια της διοίκησης, δεν έχει σχέση με την ποινή φυλάκισης που προβλέπεται από το νόμο (για ΟΑΕΕ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μέχρι στιγμής), και κινείται παράλληλα με τη διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης οφειλής.

********ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της προσωποκράτησης : οι ανήλικοι, οι κληρονόμοι που αποδέχθηκαν με ευεργέτημα απογραφής, οι πτωχεύσαντες. Οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπό δικαστική αντίληψη κλπ

********ΠΡΟΣΟΧΗ : Με απόφαση ΟλομΣτΕ είχε κριθεί αντισυνταγματική η προσωποκράτηση για χρεοφειλέτες Δημοσίου. Σε κάθε περίπτωση που συμβεί προσωποκράτηση, μπορούν να υποβληθούν αντιρρήσεις στον Προϊστάμενο του αρμόδιου Πρωτοδικείου και να αφεθεί ελεύθερος ο συλληφθείς.

Παραγραφή απαιτήσεων από ασφάλιση :Η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία και το καταστατικό του ΟΑΕΕ, και των λοιπών ασφαλιστικών Ταμείων. Είναι σύνθετο τεχνικό θέμα, πρέπει να ελεγχθεί από δικηγόρο.

………………………………………….////………………………………………..

ΝΟΜΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ:

• Υπάρχει δυνατότητα άσκησης (κατάθεση και επίδοση με δικαστικό επιμελητή) ατομικής ανακοπής στα Διοικητικά Δικαστήρια ΠΡΙΝ να εκδοθεί η Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής, με σκοπό την αμφισβήτηση του χρέους (άρθρο 73 παρ. 1 ΚΕΔΕ). Όταν ασκείται η ανακοπή πριν τη διαβίβαση της οφειλής στο ΚΕΑΟ, αρμόδια είναι τα δικαστήρια του τόπου που εδρεύει το υποκατάστημα. Κόστος παραβόλου Δημοσίου για την κατάθεση ανακοπής 25 ή 100 ευρώ, αναλόγως ποσού οφειλής (χωρίς την αμοιβή δικηγόρου).

ΠΡΟΣΟΧΗ : Αυτό το ένδικο μέσο δεν μπορούν να το ασκήσουν κατά της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής του ΚΕΑΟ εκείνοι στους οποίους παλαιότερα είχαν κοινοποιηθεί από τα ασφαλιστικά ταμεία (κυρίως του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) πράξεις βεβαίωσης οφειλών, πχ ΠΕΕ, ΠΕΠΑΕ κλπ, και δεν τις είχαν προσβάλλει. Οποιαδήποτε αντίρρησή τους κατά της πράξης βεβαίωσης, που θα περιέχει παλιό βεβαιωμένο χρέος τους, θα την ασκούν στα πλαίσια της επόμενης ανακοπής ή κατά τη διαδικασία του πλειστηριασμού. 

Το ένδικο αυτό μέσο προτείνουμε να αποφεύγεται, δεν προσφέρει άμεση λύση. Προσφέρεται για «πιλοτική» εφαρμογή επίλυσης θεσμικών θεμάτων.

• Προβλέπεται επιπλέον και άσκηση (ατομικής) ανακοπής ΜΕΤΑ την έκδοση Βεβαίωσης Πράξης Οφειλής, στα Διοικητικά Δικαστήρια του τόπου εκτέλεσης, μόνον εάν στην πράξη συμπεριλαμβάνονται ποσά που ήδη έχουν εξοφληθεί ή συμψηφισθεί, αν το χρέος έχει παραγραφεί, εάν ο διωκόμενος δεν είναι ο οφειλέτης κλπ (άρθρ. 73 παρ. 2 ΚΕΔΕ). Κόστος παραβόλου Δημοσίου για την κατάθεση ανακοπής 25 ή  100 ευρώ αναλόγως οφειλής (χωρίς την αμοιβή δικηγόρου).

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η προθεσμία για άσκηση ενδίκων μέσων είναι 20 ημέρες από την κοινοποίηση της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής. Επομένως, θα πρέπει να ειδοποιείτε αμέσως (αυθημερόν) το δικηγόρο σας για την κοινοποίησή του σ΄ εσάς. 

ΟΛΟΙ πρέπει να κάνουν αυτήν την ανακοπή.

• Προβλέπονται και άλλες ανακοπές στο στάδιο που, μετά την κοινοποίηση της Π.Β.Ο. του ΚΕΑΟ, δεν πετύχαμε να σταματήσουμε τις εξελίξεις, και αρχίζει διαδικασία κατάσχεσης και πλειστηριασμού περιουσιακού στοιχείου (ΚΕΔΕ). 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Σύντομα θα τροποποιηθεί η διαδικασία κατάσχεσης και εκπλειστηρίασης της περιουσίας οφειλετών, έτσι δεν γνωρίζουμε πόσες ανακοπές θα απομείνουν στον οφειλέτη. Αυτό σημαίνει ότι θα συντομευτεί ο χρόνος εκπλειστηρίασης. Αν, πχ πρώτα χρειαζόταν 1-2 χρόνια για να ολοκληρωθεί ο πλειστηριασμός με συνεχείς ανακοπές κλπ ένδικα μέσα του οφειλέτη, πλέον προβλέπεται να ελαχιστοποιηθεί το διάστημα.   

• ΠΡΟΣΟΧΗ : Η κατάθεση της ανακοπής κατά ΠΒΟ του ΚΕΑΟ, δεν αναστέλλει από μόνη της τη διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης. 

Για το λόγο αυτό, παραλλήλως της ανακοπής απαιτείται να ασκηθεί (κατάθεση και επίδοση) στα Διοικητικά Δικαστήρια, μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών (ή όσο πιο σύντομα) από τότε που θα ειδοποιηθούμε για την έκδοση της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής, (ατομική) αίτηση αναστολής της εκτέλεσης, που συνήθως συνοδεύεται με αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής για την ανάσχεση της εκτέλεσης. Κόστος παραβόλου Δημοσίου για αυτές τις διαδικασίες, εφόσον είναι αίτηση αναστολής στα Διοικητικά Δικαστήρια και όχι στα πολιτικά δικαστήρια: 100 ευρώ, ανεξαρτήτως ποσού οφειλής (χωρίς την αμοιβή δικηγόρου). 

• Έχει ήδη ασκηθεί (κατάθεση και επίδοση) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ενώπιον πολιτικών δικαστηρίων στα πλαίσια των δικαιωμάτων του ασφαλισμένου ως καταναλωτή, ανεξαρτήτως της έκδοσης ή μη Πράξης Βεβαίωσης Οφειλών. 

Ενάγοντες είναι μέλη του ΙΝΚΑ, και ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ.

Την αγωγή εκπόνησε ο δικηγόρος Γιάννης Μυταλούλης. Καλό θα είναι να παρέμβουν στη δίκη αυτοί κι άλλοι Σύλλογοι Ασφαλισμένων-Ανασφάλιστων του ΟΑΕΕ ή και μεμονωμένα άτομα. 

Επίσης, μπορούν να ασκήσουν παρόμοια συλλογική αγωγή και ασφαλισμένοι άλλων Ταμείων, στις οποίες δίκες θα παρέμβουν άλλοι ασφαλισμένοι των Ταμείων αυτών για την υποστήριξη των κοινών αιτημάτων.

Απαραίτητη η εκπροσώπηση του ή των συλλόγων ή και των μεμονωμένων ατόμων από δικηγόρο. 

• Εκτός από τα παραπάνω ένδικα μέσα είναι δυνατή η άσκηση και οποιωνδήποτε άλλων συλλογικών αγωγών ή προσφυγών στα ελληνικά ή και ευρωπαϊκά δικαστήρια, κυρίως λόγω των θεμάτων που γεννώνται εξαιτίας της ανυπαίτιας, λόγω της οικονομικής κρίσης, αδυναμίας των ασφαλισμένων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στα Ταμεία τους. 

Εξαρτάται από τη συλλογιστική του κάθε δικηγόρου, ποια νομική βάση θα χρησιμοποιήσει και σε ποιο δικαστήριο θα εισάγει το δικόγραφό του για να δικαστεί το νομικό εγχείρημά του.

Ήδη δικάζεται στο ποινικό τμήμα του Δικαστηρίου της Χάγης προσφυγή των κ.κ. Γεριτσίδου και Γερμανών ακτιβιστών για το γεγονός ότι υπάρχουν χιλιάδες Έλληνες ανασφάλιστοι λόγω οφειλών τους προς τα Ταμεία τους. 

 

 

 

 

 

απόφαση 175-2013 του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΧΡΗΣΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ Ο ΟΑΕΕ ΘΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΜΕ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

 

 

Με δεδομένη την καταχρηστικότητα του επιτοκίου που χρεώνει ο ΟΑΕΕ η παρακάτω απόφαση 175-2013 του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ αποτελεί πολύ καλό αμυντικό όπλο, ανάμεσα στα άλλα.

 

ΜονΠρωτΚορ 175/2013: Αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής λόγω καταχρηστικότητας επιτοκίου

Αριθμός Απόφασης

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή, Αικατερίνη Γ. Μπετσικώκου, Πρόεδρο Πρωτοδικών.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 14-1-2013, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, γι να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: Των αιτούντων: [1] Λ.B. και [2] Κ.Μ., κατοίκων Βραχατίου Κορινθίας, οδός Θ. Βασιλείου, αρθ 5, η εκ των οποίων η πρώτη εμφανίστηκε ο δεύτερος εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους, Μάριο Μαρινάκο.

 

Της καθ’ ης η αίτηση: ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου, αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Γεώργιο Γκότση.

Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 21-5-2012 αίτησή τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου έλαβε αριθμό 781/ΑΣΦ781/2012 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 1-10-12.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης με τη σειρά της από το έκθεμα, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι αιτούντες ζητούν να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ’ αριθμ 207/2012 διαταγής πληρωμής του Δικαστή αυτού του Δικαστηρίου, μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της από 21-5-2012 και με αριθμό καταθέσεως 373/ΤΜ373/2012 ανακοπής, που άσκησαν ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, νομότυπα και εμπρόθεσμα κατ’ αυτής της διαταγής πληρωμής, με την οποία υποχρεώθηκαν να καταβάλλουν στην καθ’ ης το ποσό των 22.690,69 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, για απαίτησή της από την αναφερόμενη στην αίτηση σύμβαση δανείου, επικαλούμενοι περαιτέρω ότι η ενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης αυτής θα τους προξενήσει ανεπανόρθωτη βλάβη. Η αίτηση αρμόδια εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ του ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 632 παρ 2 του ΚΠολΔ. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ’ ουσίαν.

Από τα έγγραφα που με επίκληση προσκομίζουν οι διάδικοι, αυτά που ανέπτυξαν προφορικά και με τα σημειώματά τους οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και γενικά από την όλη συζήτηση της υποθέσεως, πιθανολογήθηκαν τα εξής: Μετά από σύμβαση μεταξύ της καθ’ ης Τράπεζας και του δευτέρου των αιτούντων ως οφειλέτη και της πρώτης αυτών ως εγγυήτριας καταρτίστηκε η από 28-7-2004 σύμβαση χορήγησης δανείου-ανοικτού εθνοδιακοπών ποσού ανώτατης πίστωσης 12.000 ευρώ. Η καθ’ ης η παρούσα Τράπεζα την 29-10-2007 κατήγγειλε την ανωτέρω σύμβαση, λόγω μη τηρήσεως των υποχρεώσεων-συμβατικών όρων αυτής εκ μέρους των αιτούντων, καταγγελία την οποία επέδωσε στους τελευταίους την 7-11-2007 (σχετ. οι υπ’ αριθμ 3574 και 3535/2007 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Κορίνθου Αθανασίου Καρακώστα]. Εν συνεχεία, με την από 13-3-2012 αίτηση της πιστώτριας και ήδη καθ’ ης τράπεζας εκδόθηκε η 207/2012 Διαταγή Πληρωμής του Δικαστή του Δικαστηρίου αυτού, με την οποία οι αιτούντες, οφειλέτης και εγγυήτρια, υποχρεώθηκαν να καταβάλουν στην καθ’ ης το ποσό των 22690,69 ευρώ, έντοκα από 3-2-2012, με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας, πλέον εξόδων ήτοι συνολικά το ποσό των 23.282,50 ευρώ. Κατά της διαταγής αυτής πληρωμής, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο με επιταγή προς πληρωμή επιδόθηκε στους αιτούντες την 3-5-2012, άσκησε η τελευταία νόμιμα και εμπρόθεσμα την από 12-5-2012 και με αριθμό κατάθεσης 373/373/2012 ανακοπή ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, με την οποία ζητούν να ακυρωθεί αυτή. Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι η ενσωματωμένη στη διαταγή πληρωμής απαίτηση περιλαμβάνει τραπεζικά επιτόκια τα οποία υπερβαίνουν κατά 0,5% έως 2,5% τα εκάστοτε ισχύοντα εξωτραπεζικά επιτόκια όπως αυτό προκύπτει από την καρτέλα των καθυστερήσεων την οποία προσκομίζει και συνομολογεί η καθ΄ ης, για το χρονικό διάστημα κινήσεως του λογαριασμού ήτοι από 28-7-2004 έως την ημερομηνία κλεισίματος αυτού την 29-10-2007 αλλά και ακολούθως από 29-10-2007 μέχρι και την επίδοση της διαταγής πληρωμής που το υπόλοιπο μεταφέρθηκε σε λογαριασμό οριστικής καθυστέρησης, σύμφωνα με το σχετικό συμβατικό όρο. Ειδικότερα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της συμβάσεως το επιτόκιο που εφήρμοσε η καθ’ ης ήταν συνολικά συμβατικό 13,600% ήτοι ανώτερο κατά ποσοστό έως και 2,75% από τα αντίστοιχα εξωτραπεζικά 11,85% και επιτόκιο υπερημερίας 16,10% ήτοι ανώτερο κατά ποσοστό 0,25% έως και 2,75% από τα αντίστοιχα εξωτραπεζικά επιτόκια υπερημερίας. Και ναι μεν τα ανωτέρω επιτόκια αφενός καθορίστηκαν βάσει αντίστοιχου συμβατικού όρου της ένδικης πιστώσεως, αφετέρου η καθης Τράπεζα μπορεί ελεύθερα να καθορίζει τα επιτόκια χορηγήσεων ανάλογα με τις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες δυνάμει σχετικών πράξεων ΠΥΣ, εάν θεωρηθεί ότι ο μη καθορισμός ανώτατου ορίου επιτοκίων δεν αποτελεί νομοθετικό κενό κατά τους ισχυρισμούς της καθ’ ης, πλην όμως ο όρος αυτός κρίνεται καταχρηστικός κατά το αρθ 281 ΑΚ κυρίως λόγω αντιθέσεώς του στο αρθ 2 παρ 7 περ ια του ν 2251/1994, αφού δεν καθορίζονται κριτήρια εκ των προτέρων και εύλογα για τον καταναλωτή. Η δε εφαρμογή του είναι καταχρηστική και για τον επιπλέον λόγο, διότι τα επιτόκια με τα οποία εντοκίσθηκαν κατά καιρούς τα χρεωστικά υπόλοιπα ήταν μεγαλύτερα των δικαιοπρακτικών που ίσχυαν το ίδιο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να έχουν χρεωθεί τόκοι πέραν των νομίμων και αυτό γιατί ναι μεν τα εξωτραπεζικά επιτόκια περιορίζονται σε εξωτραπεζικές συναλλαγές, δεν παύουν όμως να έχουν γενικότερη χρηματοοικονομική σημασία και αφορούν στις τραπεζικές συμβάσεις συμπιέζοντας τα αντίστοιχα τραπεζικά επιτόκια προς τα κάτω [ΑΠ 1219/2001 Βοβ50,354]. Εξάλλου βάσιμα υποστηρίζεται ότι οι διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 2 του ν32252/94 για τους ΓΟΣ εφαρμόζονται ευθέως ή κατ’ αναλογία και μάλιστα ανεξάρτητα εάν ο πελάτης συναλλάσσεται με την τράπεζα στο πλαίσιο της επαγγελματικής ή εμπορικής του ιδιότητας, αρκεί να χαρακτηρίζεται η συγκεκριμένη συναλλαγή από ανισομέρεια σε βάρος της διαπραγματευτικής δύναμης του πελάτη της τράπεζας. Από την επισκόπηση της επίδικης σύμβασης προκύπτει ότι πρόκειται για έντυπη τυποποιημένη σύμβαση προσχώρησης με προδιατυπωμένους όρους, η οποία απευθύνεται σε ευρύ κοινό και δεν σχεδιάστηκε συγκεκριμένα για τους αιτούντες και συνεπώς ούτε οι όροι της είναι αναλυτικοί και ειδικοί, ούτε αναφέρονται οι εκάστοτε ΠΥΣ βάσει των οποίων ρυθμίστηκε το επιτόκιο καθ’ όλο το ανωτέρω χρονικό διάστημα στα ανωτέρω επίπεδα, ενημερώνοντας τους αντισυμβαλλομένους, ώστε είναι προφανής η εξουσιαστική θέση της καθής και η μη δυνατότητα διαπραγμάτευσης εκ μέρους των τελευταίων των σχετικών όρων. Συνεπώς πιθανολογείται η ουσιαστική ευδοκίμηση του πρώτου [Ι και ΙΙ] λόγου ανακοπής.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ 3 εδαφ ά του ν. 128/1975, «επιβάλλεται από τους έτους 1976 εισφορά, βαρύνουσα τα πάσης φύσεως εν Ελλάδι λειτουργούντα πιστωτικά ιδρύματα, περιλαμβανομένης και της Τραπέζης της Ελλάδος, υπέρ του εν τη παρ 1 του παρόντος άρθρου λογαριασμού, ανερχόμενη εις ποσοστόν ένα (1) επί τοις χιλίοις ετησίως επί του μέσου ετησίου ύψους των εντός εκάστου ημερολογιακού έτους μηνιαίων υπολοίπων των χορηγούμενων υπ’ αυτών πάσης φύσεως δανείων ή πιστώσεων, περιλαμβανομένων και των πιστώσεων προς τράπεζας, ως και προς το Δημόσιον, πλην των εντόκων γραμματίων. Η εισφορά αύτη οφείλεται πέραν της δυνάμει από 19 Μαρτίου 1962 μεταξύ των τραπεζών συμβάσεως, ως αύτη ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, συμφωνηθεισών εισφορών». Εξάλλου, ο κοινός λογαριασμός της παρ 1 για την επιστροφή διαφόρων τόκων σε εξαγωγικές επιχειρήσεις, τηρείτο στην Τράπεζα της Ελλάδος και είχε δημιουργηθεί κατ’ εφαρμογή της από 19.3.1962 συμβάσεως μεταξύ των Τραπεζών, η οποία εγκρίθηκε με την 1265/13/1962 απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως με την από 30.1.1969 απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής και μεταγενεστέρως όπως τροποποιήθηκε κατόπιν με τον αρθ 8 παρ 6 του ν1083/1980 και με την απόφαση 289/80 της Νομισματικής Επιτροπής: Με την παραπάνω διατύπωση ο νόμος ορίζει την επιβολή της εισφοράς και το υπόχρεο προς καταβολή της πρόσωπο, χωρίς να ορίζει ούτε την υποχρεωτική μετακύλισή του, ούτε όμως και την απαγόρευση μετακύλισής του. Ενώ ρυθμίζεται και ο ιδιαίτερος τρόπος ανατοκισμού των απαιτήσεων των Τραπεζών. Η ρυθμιστική ισχύς του πιο πάνω νόμου εξαντλείται στον καθορισμό υποχρέου έναντι του Δημοσίου προσώπου στα πλαίσια της έννομης σχέσης που ιδρύεται με τη σχετική διάταξη και αφορά επομένως αποκλειστικά την (κάθετη) σχέση μεταξύ κράτους και πιστωτικών ιδρυμάτων και όχι την (οριζόντια) σχέση μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και δανειοληπτών. Η μετακύλιση της εισφοράς στους τελευταίους επιτρέπεται με βάση την αρχή της ιδιωτικής αυτονομίας και εφόσον δεν απαγορεύεται από άλλη διάταξη (ΑΠ 430/2005 οπ, ΕφΠατρ 195/2007 δημ «Νόμος»).

Στην προκειμένη περίπτωση, με τον τρίτο [3] λόγο και τέταρτο [4] λόγο της ανακοπής τους οι αιτούντες [ανακόπτοντες] ισχυρίζονται ότι η καθ’ ης παρανόμως μετακύλισε σε αυτούς της παραπάνω εισφοράς του Ν. 128/1975, τα οποία έχει ενσωματώσει στην επιδικασθείσα με την υπ’ αριθ 207/2012 Διαταγή Πληρωμής τα Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου απαίτηση και ότι παρανόμως, επίσης, καταλόγισε τόκους επάνω στους τόκους υπερημερίας της εισφοράς αυτής, τους οποίους ανατοκίζει ανά εξάμηνο , ενώ επίσης περιλαμβάνει στο υπόλοιπο του λογαριασμού έξοδα και προμήθειες [ενδεικτικώς δικαστικά έξοδα κλπ] τα οποία επίσης ανατοκίζει. Με αυτό το περιεχόμενο και οι λόγοι αυτοί πιθανολογείται ότι θα κριθούν ουσιαστικά βάσιμοι, καθόσον ναι μεν το ποσό της εισφοράς του Ν 128/75 νομίμως μετακυλίσθηκε στους αιτούντες δυνάμει συμβατικού όρου και προστίθεται στο επιτόκιο πλην όμως παρανόμως ανατοκίζεται [μαζί με τους οφειλόμενους τόκους κεφαλαίου], καθόσον οι Τράπεζες δικαιούνται να υπολογίζουν λογιστικώς τόκους επί καθυστερούμενων τόκων από την πρώτη ημέρα καθυστερήσεως [ανατοκισμός], με την στενή έννοια και όχι τόκους επί προμηθειών, εξόδων και εισφορών που ενυπάρχουν στη σύμβαση. Συνακόλουθα εφόσον πιθανολογείται η τυπική και ουσιαστική ευδοκίμηση τουλάχιστον από τους λόγους της ασκηθείσας ανακοπής [εδώ τριών τουλάχιστον] με συνέπεια η ακυρότητα των επιμέρους κονδυλίων να επηρεάζει την αποδεικτικότητα με έγγραφα αλλά και το εκκαθαρισμένο του συνόλου της απαιτήσεως, και επιπλέον πιθανολογείται ότι η ενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης με βάση την ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στους αιτούντες. Μετά από όσα εκτέθηκαν η ένδικη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη και να ανασταλεί η εκτέλεση της διαταγής πληρωμής, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της από 21-5-2012 ανακοπής, που οι αιτούντες έχουν ασκήσει κατά της καθής και υπό τον όρο συζητήσεως αυτής κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 18-9-2013. Τέλος, οι αιτούντες πρέπει να καταδικαστούν στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της καθής η αίτηση (αρθρ. 178 παρ 3 του Κώδικα Δικηγόρων σε συνδ. Με αρθρ 178 παρ. 1 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Αναστέλλει την εκτέλεση της με αριθμό 207/2012 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της από 21-5-2012 ανακοπής και υπό τον όρο ότι αυτή θα συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που έχει οριστεί.

Επιβάλλει σε βάρος των αιτούντων τα δικαστικά έξοδα της καθης, που ορίζει σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη, δημόσια και στο ακροατήριό του συνεδρίαση, στην Κόρινθο τις 22 Φεβρουαρίου του έτους 2013 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Αιτήματα Συλλόγου

Αιτήματα  Συλλόγου Αττικής έτσι όπως είχαν διαμορφωθεί και συναποφασισθεί δημοκρατικά όταν πρωτοξεκίνησε ο σύλλογος το 2014. Πολλά από αυτά έχουν ήδη γίνει με την πίεση όλων των συλλόγων φορέων και ατόμων από όλη την Ελλάδα, που πίεσαν προς αυτή την κατεύθυνση! Ειδικά το νέο ασφαλιστικό δικαιώνει πλήρως όλους μας που ζητούσαμε εισφορές ανάλογες με το εισόδημα. Βέβαια το 26,95% του νέου ασφαλιστικού από το 10% που ζητούσαμε απέχει υπερβολικά πολύ, αλλά δικαιώνει το σκεπτικό μας! 

1. Αποποινικοποίηση Οφειλών. 

Συμφωνία για ένα ποσό πέρα από το οποίο θα ισχύει η ποινικοποίηση λόγω  επιδεικτικής      αδιαφορίας προς το ταμείο και όχι λόγω αποδεδειγμένης  ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ.

2. Προστασία πρώτης κατοικίας από το δημόσιο, καθώς και της επαγγελματικής στέγης.

Δεν μπορεί να υπάρχει προστασία για πλειστηριασμούς από τις τράπεζες και να μην ισχύει το ίδιο για το δημόσιο, αλλιώς υπάρχει Δόλος από το κράτος!

3. Οι ασφαλιστικές εισφορές να είναι ποσοστό επί του καθαρού εισοδήματος της επιχείρησης.

Προτείνουμε 10%. Να υπάρχει ένα κατώτατο ποσό που θα πληρώνουν όλοι ακόμη και αν δεν είχαν έσοδα και αυτό να είναι ανάλογο με το χαμηλότερο ποσό του ΟΓΑ (περίπου 500ευρώ/χρόνο). Επίσης να υπάρχει και ένα ανώτατο ποσό στα καθαρά έσοδα που ξεπερνώντας το μια επιχείρηση με πολλά καθαρά να μην πληρώνει άλλο ασφαλιστικές εισφορές. Πρόταση για 15.000/έτος  ως ανώτατο ποσό καταβολή ανεξαρτήτως εισοδήματος!  Έτσι το μπακάλικο της γειτονιάς δεν θα πληρώνει τα ίδια με την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Με αυτό τον τρόπο συνεισφέρει ο καθένας ανάλογα με τη εισοδηματική του δυνατότητα σύμφωνα με τις επιταγές του συντάγματος και παράλληλα διασφαλίζουμε ότι δεν θα είναι βάρος η ασφάλιση για την ανταγωνιστικότητα των μεγάλων επιχειρήσεων.

4. Πάγωμα χρέους και διαγραφή των προσαυξήσεων.

Για να μπορέσει να κινηθεί και η αγορά και το ταμείο να έχει προοπτικές ότι θα εισπράξει τα περισσότερα από τα οφειλόμενα χρειάζεται ένα γενναίο «κούρεμα», δηλαδή διαγραφή των τόκων , προσαυξήσεων και τελών καθυστέρησης. Το κεφάλαιο που μένει να κεφαλαιοποιηθεί και να συνδεθεί με τον πληθωρισμό και να αποπληρωθεί σε χρόνο που μπορεί ο ασφαλισμένος ο οποίος δύναται  να φτάσει μέχρι και την συνταξιοδότησή του όπου θα κρατείται ως ποσοστό που δεν μπορεί να κυμαίνεται από 20%- 40% της σύνταξής του ανάλογα με το ποσό του χρέους.

5. Δυνατότητα  μεταφοράς του ΦΠΑ στον πραγματικό οφειλέτη.

Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να μεταφέρει η επιχείρηση τον ΦΠΑ που δεν έχει εισπράξει στον πραγματικό οφειλέτη έτσι ώστε και το κράτος να εισπράξει πιο εύκολα τον ανείσπρακτο ΦΠΑ και οι επιχειρήσεις να ξεμπλοκάρουν από χρέη που δεν είναι δικά τους και άδικα τα επωμίζονται με συνέπεια πολλές να κλείνουν από αυτή την ΠΑΡΑΛΟΓΗ  τακτική! Επίσης θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για το τιμολόγιο που δεν έχει εισπραχθεί να μην υπολογίζεται σαν έσοδο έτσι ώστε να μην φορολογείται και να πληρώνει προκαταβολή φόρου μια επιχείρηση για ποσά που δεν έχει εισπράξει ποτέ!

6. Ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας

Με αυτό  τον τρόπο θα ξεκινήσει ΑΜΕΣΑ το ταμείο να έχει έσοδα και οι περισσότεροι ασφαλισμένοι να είναι ενήμεροι.

7. Τα χρέη του ασφαλισμένου ΔΕΝ  ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ!

Αφού μιλάμε για αυτασφάλιση και όχι για παρακρατημένες ασφαλιστικές εισφορές δεν είναι δυνατό να συνδέονται με τους κληρονόμους του ασφαλισμένου. Αρκεί να μιλάμε για αποδεδειγμένη αδυναμία που προκύπτει από τις δηλώσεις, τον τρόπο ζωής και το σταθερό Ε9. 

8. Διαγραφή της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης  που  χρεώθηκε παράνομα χωρίς να παρέχεται καθώς και οι υπόλοιπες χρεώσεις υπέρ τρίτων.

9. Σύνταξη υποχρεωτικά να προκύπτει από τον ταμείο μας η οποία θα είναι αναλογική με τις εισφορές του κάθε ασφαλισμένου και να υπάρχει ελεύθερη επιλογή για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από το ταμείο ή ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία.

10. Διοίκηση εκλεγμένη από τα μέλη με υποχρέωση να δημοσιεύει τις κινήσεις των αποθεματικών καθώς και καθορισμός ποσοστού που μπορεί να επενδύει η διοίκηση ελεύθερα, για τη διασφάλιση μελλοντικών κουρεμάτων όπως έγινε με το PSI.

11. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους.

Χωρίς απολύτως καμία διάκριση και εξαίρεση, μιλάμε για Ανθρώπους! Δεν μπορεί το κράτος να έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει αν θα ζήσει ή αν θα ΠΕΘΑΝΕΙ κάποιος λόγω μη κάλυψης της περίθαλψής του!

12. Κάτω  από 2.000 κατοίκους να πληρώνουν ανάλογα με τον ΟΓΑ

Είναι κάτι που συνδέεται με το ποσοστό επί των καθαρών εσόδων!

 

 

ΥΓ1. Πρέπει να καταδείξουμε με επιχειρήματα και μελέτες ότι ο μόνος τρόπος άμεσης ανάκαμψης της χώρας είναι η στήριξη των μικρομεσαίων!!!  Όσες επενδύσεις και να έρθουν δεν θα μειώσουν δραστικά την ανεργία. Υπόθεση εργασίας  αν γίνουν 100 τεράστιες επενδύσεις και αποφέρουν από 1.000 θέσεις εργασίας η κάθε μία τότε μιλάμε μόλις για 100.000 θέσεις εργασίας. Αν στηριχθεί η μικρομεσαία επιχείρηση και προσλάβει 1 άτομο κατά μέσο όρο τότε μιλάμε για 500.000 θέσεις εργασίας!!! Αυτό πρέπει να το επικοινωνήσουμε σε όλους τους φορείς και όλα τα μέσα, να μάθει ο Έλληνας την αλήθεια!!!

 

 

Τα πρώτα 4 αιτήματα αφορούν και στην ψυχολογική αποσυμπίεση  της αγοράς !!!

 

Ενώ τα 6 πρώτα αποτελούν συνολική πρόταση ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΙΝΗΣΗΣ της οικονομίας!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subscribe to this RSS feed